REGISTRERING

GRAND CHAPITRE SVERIGE
27-29 AUGUSTI 2021

BAILLIAGE UPPLAND

 

ANMÄLAN ÖPPEN

OBS !!! När ni registrerat er ska ni få en bekräftelse med e-post. Kontrollera att den är rätt. Om ingen bekräftelse kommit inom några minuter har inte registreringen lyckats. Gör ett nytt försök.

After a succeful registration a confirmation is mailed to your e-mail address. Check all details are correct. If no confirmation is received within minutes - register again.

 

 • Önskar dubbas in i OMGD. / Wish to be inducted in the OMGD

 • Om ni ska introniseras eller få nytt band vänligen välj lämpligt alternativ nedan.

  If to be inducted or promoted please chose a suitable option down below. If any questions please contact Bailli Délégué Sweden Carl Wachtmeister.

 • Önskar dubbas in i OMGD. / Wish to be inducted in the OMGD

 • Om ni ska introniseras eller få nytt band vänligen välj lämpligt alternativ nedan.

  If to be inducted or promoted please chose a suitable option down below. If any questions please contact Bailli Délégué Sweden Carl Wachtmeister.

 • Street, ZIP code and city.

 • Här registrerar ni era eventuella gäster / Registration for guests
 • Här fyller du i vilka aktiviteter ni önskar delta i. Det är viktigt att ni fyller i deltagarantal.

  Please register in what events you would like to participate and the number of participants.
 • I samband med ett stort kapitel finns kostnader som inte kan läggas på de olika evenemangen. Dessa täcks istället av en anmälninsgavgift.

  Please note the compulsory registration fee. This is cover expences for the Chapitre not possible to allocate to the various events.

  Anmälningavgift per person / Registration Fee per person: 250,- SEK / 25,- Euro

 • FULLTECKNAT

  Medlem: 1 300,- SEK
  Gäst: 1 400,- SEK

  Member: 130 Euro
  Guest: 140 Euro

  Klädsel / dress code: Kavaj med ordensband / Smart casual with ribbons

  Max deltagare / participants: 30

 • Medlem: 1 500,- SEK
  Gäst: 1 600,- SEK

  Member: 150 Euro
  Guest: 160 Euro

  Klädsel / Dress code: Kavaj med ordensband / Smart casual with ribbons

  Max deltagare / participants: 30

 • Medlem: 1 300,- SEK
  Gäst: 1 400,- SEK

  Member: 130 Euro
  Guest: 140 Euro

  Klädsel / Dress code: Kavaj med ordensband / Smart casual with ribbons

  Max deltagare / participants: 40

 • Medlem: 800,- SEK
  Gäst: 900,- SEK

  Member: 80 Euro
  Guest: 90 Euro

  Klädsel / Dress code: Valfri / Casual

  Max deltagare / participants: 50

 • Medlem: 1 100,- SEK
  Gäst: 1 200,- SEK

  Member: 110 Euro
  Guest: 120 Euro

  Klädsel / Dress code: Valfri / Casual

  Max deltagare / participants: 40

 • Medlem: 700,- SEK
  Gäst: 800,- SEK

  Member: 70 Euro
  Guest: 80 Euro

  Klädsel / Dress code: valfri / Casual

  Max deltagare / participants: 30

 • Medlem: 250,- SEK
  Gäst: 250,- SEK

  Member: 25 Euro
  Guest: 25 Euro

  Klädsel / Dress code: Smoking / mörk kostym med ordensband / Black Tie / Dark Suit and ribbons

  Max deltagare / participants: 200

 • Medlem: 1 900,- SEK
  Gäst: 2 000,- SEK

  Member: 190 Euro
  Guest: 200 Euro

  Klädsel / Dress code: Smoking / mörk kostym med ordensband / Black Tie / Dark Suit and ribbons

  Max deltagare / participants: 200

 • Medlem: 0,- SEK
  Gäst: 0,- SEK

  Klädsel / Dress code: Valfri

  NB !!! In Swedish only !!!

 • Medlem: 275,- SEK
  Gäst: 275,- SEK

  Member: 30 Euro
  Guest: 30 Euro

  Klädsel / Dress code: Valfri / Casual

  Max deltagare / participants: 70

 • Information om allergier, funktionsnedsättningar eller andra förhållanden eller särskilda önskemål som vi bör känna till för att kunna göra din vistelse så angenäm som möjlig.

  Information about food allergies, disabilities, other conditions or special requirements we should know about to make your stay as pleasant as possible.
 • Sista anmälningsdag / Last day of registration: 2021-06-25
  Sista betalningsdag / Last day for payments: 2021-06-30

  Vid kölista prioriteras anmälningarna i den ordning de inkommit.

  Betalning görs till Chaîne des Rotisseurs Bailliage Uppland på följande sätt:

  - Bank: SEB 5368 35 031 65

  Vid betalning ange "GC21 + namn".

  International transfers as per the down below specifications:

  Name: Chaine des Rotisseurs
  Bailliage Uppland
  Bank: SEB
  IBAN: SE42 5000 0000 0536 8350 3165
  BIC: ESSESESS

  Upon payment please put "GC21 + name" as additional information / reference.
 • Räkna ihop de olika evenemangen ni anmält er till och notera summan nedan (tyvärr saknas en summeringsfunktion på hemsidan).
 • Observera att anmälningar till kapitlet måste betalas senast den 30 juni. Ej betalda registreringar efter detta datum kommer att strykas.

  ===============================

  Please note payments must be done the latest 30th of June. Registrations not paid after this date will be deleted.

  ===============================
 • Den som ej har tillgång till internet kan självfallet be att få denna inbjudan utskriven och efter ifyllandet skicka den per post. Detta görs till följande adress:

  Ulla Lindvall
  Murkelvägen 33
  756 46 Uppsala
  Sweden

  Anmälan per post skall vara ovan adress tillhanda senast den 25 juni 2021.


OBS !!!
Anmälan stänger den   25 juni eller när kapitlet är fullt...

NB !!!
Registration closes the 25th of June

 


 

Observera att vi reserverar oss för eventuella ändringar på grund av gällande restriktioner eller andra förhållanden som kan påverka utflykter och program.

Please note the programme might change due to possible restrictions or other circumstances.

 

Betalning Chaîne tillhanda senast
den 30 juni till:


Chaine des Rotisseurs Bailliage Uppland

Bankkonto:


SEB 5368 35 031 65

OBS - Ange "GC21 och namn" på inbetalningen.


OBS - För anmälan som ej är betald senast den 30 juni skickas en (1) påminnelse ut. Anmälningar ej betalade efter den 7 juli stryks.

Please note - Payments must be made at the latest the 30th of June. Registrations still not paid (after a reminder) at the latest 7th of July are removed. 

AVBOKNINGAR / CANCELLATIONS

AVBOKNINGAR

Avbokningar på deltagande kan göras senast den 6 augusti. Efter detta kan återbetalning endast ske i mån av möjlighet. Detta gäller även vid sjukdom.

CANCELLATIONS

Cancellations must be made at the latest the 6h of August. After this refunds are only made depending on the establishment's booking conditions etc.
     

 

International payments

Bank: SEB
IBAN: SE42 5000 0000 5368 350 3165
BIC: ESSESESS

Please note !!! Tranferring fees are to be charged sending accounts.

Please note - put "GC21 + name" a as reference on the payment.     

Kontakt / Contact

- Anmälningar och betalningar / Registration and payments

Vice-Argentier Uppland
Ulla Lindvall
E-mail: chaine.uppland@gmail.com
Mobil: 0708 302 747
 
- Frågor om program Uppsala och Uppland / Questions about the programme, Uppsala and Uppland

Bailli Uppland
Peter Backemar
E-mail: peter@backemar.se
 

- Frågor om intronisation, befordran och insignier // Inductions, promotions and insignias


Bailli Délégué
Carl Wachtmeister
E-mail: carl@simplytrue.se

Chancelier
Barbro Henning
E-mail: chancelier@chaine.se