LÖRDAG 31 AUGUSTI
 

Utflykter x 3 / Tours x 3

Tur 1 / Tour 1 - NORDUPPLAND LÖvSTA BRUK & LUNCH PÅ FORSMARKS VÄRDSHUS / NORTHERN UPPLAND LÖvSTA BRUK & LUNCH AT THE FORSMARK`S INN
 

Vi åker med buss som hämtar utanför Elite Hotel. Turen går genom det norduppländska landskapet till ett av familjen de Geers vackraste herrgårdar, Lövsta bruk. Bruket med sin bruksgata och herrgård är ett välbevarat exempel från den tid då det norduppländska järnet ansågs vara det bästa i världen.
Vi blir guidade genom bruket och herrgården och får höra historien om familjen de Geer och vallonernas betydelse för den svenska järnhanteringen under 16- och 1700-talen. Därefter far vi vidare till ett annat välbevarat bruk, Forsmarks bruk, där vi äter en god lunch i Värdshuset innan vi åker tillbaka till Uppsala.

 

NORTHERN UPPLAND LÖVSTA BRUK & LUNCH AT THE FORSMARK`S INN

Take a tour in the landscape of Northern Uppland and visit the Lövsta Bruk manor. After a guided tour in the manor house, the story of the De Geer family and the iron works the tour contioues to Forsmarks Bruk and their Inn, Forsmarks Värdshus, for a lunch. After the meal it is time to get back to Uppsala. 

bokningsinformation / event & registration information

Evenemang / Event Utflykt Lövsta Bruk & Forsmarks Bruk Tour Lövsta Bruk & Forsmarks Bruk
Dag / Day Lördag 28 augusti Saturday 28th of August
Tid / Time Samling Kl 08:45  08:45 hrs LT
Klädsel / Dress code Valfri / ledig Casual
Pris / Cost Medlem: 800 kr
Gäst: 900 kr
Member: 80 Euro
Guest: 90 Euro
Övrigt / Misc. Buss avgår utanför Elite Hotel Academia kl 09:00
Max 50 deltagare
Bus leaves from the Elite Hotel Academia at 09:00 hrs LT.
Max 50 persons
Mer info / More info Lövsta Bruk

Forsmarks Bruk
Lövsta Bruk

Forsmarks Bruk

Anmälan görs på sidan "Registrering". To register please go to page "Registrering".
 

Tur 2 / Tour 2 - VINPROVNING LÄNNA BRUK / WINE TESTING AT LÄNNA BRUK
 

Vi åker ångtåg med musiejärnvägen Lennakatten som avgår från Uppsala Ö. I Marielund byter vi till diesellok för den sista biten till Länna bruk. Här huserar upplands egen vinproducent Länna Bruk Dryckeshandel som tillverkar viner från egna vingårdar i Grekland. Man gör även öl och gin. Vid en vinprovning får vi höra historien om tillverkningen och samtidigt prova några utvalda viner. Lunchen äter vi på den intilliggande restaurangen innan vi åker hem med buss.

WINE TESTING AT LÄNNA BRUK

Using the historical railway Lennakatten the tour goes to Länna Bruk where Uppland´s own wine producer is located. A wine testing at the Länna Bruk Dryckeshandel and lunch is on the programme before returning to Uppsala (by bus).

bokningsinformation / event & registration information

Evenemang / Event Vinprovning och lunch Länna Bruk wine testing and lunch Länna Bruk
Dag / Day Fredag 27 augusti Friday 27th of August
Tid / Time Samling Kl 09:45 09:45 hrs LT
Plats / Venue Länna Bruk Dryckeshandel Hambergs, Fyristorg 8, Uppsala
Klädsel / Dress code Valfri / ledig Casual
Pris / Cost Medlem: 1 100 kr
Gäst: 1 200 kr
Member: 110 Euro
Guest: 120 Euro
Övrigt / Misc. Tåget avgår kl 10:10.
Max 40 deltagare
Train leaves at 10:10 hrs LT.
Max 40 persons
Mer info / More info Länna Bruk Dryckeshandel

Lennakatten
Länna Bruk Dryckeshandel

Lennakatten

Anmälan görs på sidan "Registrering". To register please go to page "Registrering".
 

Tur 3 / Tour 3 - Uppsalaguidning / A GUIDED TOUR BY FOOT IN UPPSALA
 

Samling på trappan utanför universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Vår guide möter upp och visar utställningssalen med flera exempel ur bibliotekets unika samlingar av gamla skrifter, bland annat den berömda Silverbibeln och Carta Marina från 1539. Efter en kort promenad upp till Uppsala slott får vi en historisk guidning i de äldsta delarna av den första Vasaborgen där bland Katarina Jagellonica, Johan III´s hustru och Sveriges drottning huserade. Lunchen intas på Brasseri 21, ca 20 minuters promenad, som drivs av vår medlem Lotta Triller.

Observera att det kan förekomma ändringar i programmet vad gäller den guidade turen. Detta blöand annat beroende på vilka evetuella restriktioner som gäller för tillfället.
 

GUIDED TOUR BY FOOT IN UPPSALA

A guided tour by foot in Uppsala. On the programme a visit to the University Library Carolina Redeviva and the Uppsala Castle. After the exercise we end the tour woth a lunch at Brasseri 21 hosted by our professional member Lotta Triller.

Please note the programme might change due to possible restrictions.

bokningsinformation / event & registration information

Evenemang / Event Guidad tur Uppsala Guided tour by foot Uppsala
Dag / Day Lördag 28 augusti Saturday 28th of August
Tid / Time Kl 09:30 på trappan vid Carolina Rediviva Gathering at 09:30 hrs LT in front of the University Library Carolina Rediviva
Klädsel / Dress code Valfri / ledig Casual
Pris / Cost Medlem: 700 kr
Gäst: 800 kr
Member: 70 Euro
Guest: 80 Euro
Övrigt / Misc. Max 30 deltagare Max 30 persons
Mer info / More info
Carolina Rediviva

Uppsala Slott

Brasseri 21
 
Carolina Rediviva

Uppsala Slott

Brasseri21

Anmälan görs på sidan "Registrering". To register please go to page "Registrering".
 

Observera att vi reserverar oss för eventuella ändringar på grund av gällande restriktioner eller andra förhållanden som kan påverka utflykter och program.

Please note the programme might change due to possible restrictions or other circumstances.


Intronisationsceremoni i Vasasalen Uppsala Slott
 

Starten på en medlems officiella liv i Chaîne är när man blir indubbad och får sitt ordensband. Ceremonien kallas också i lite mer högtidliga ordalag för intronisation. Är man ny medlem i en styrelse innebär det också att man befordras och får en ny grad. Även dessa medlemmar dubbas till sin nya grad och behängs med sitt nya band under ceremoien.  

Tillhör du den utvalda skaran medlemmar som ska bli indubbade / introniserade eller befordras bör du vara på plats lite innan övriga gäster. För alla er som ska dubbas in eller befordras  finns särskilda platser reser-verade med namnlappar. Innan ceremonien kommer vi att ha en kort genomgång av ceremonien och vad som kommer att hända. 

För medföljande och åskådare finns särskilda platser. Efter ceremonien tar vi ett gruppfoto på alla de som dubbats in eller fått ny grad.

Först sker intronisation av Chaîne och sedan följer OMGD.

OBS !!! De som ska introniseras i såväl Chaîne som OMGD bör vara på plats senast kl 16:30.

Program i stort...

16:30         Samling för nya medlemmar och övriga som ska befordas i Vasasalen på   
                  Uppsala Slott.
16:45         Dubbningsceremonien för Chaîne påbörjas.
17:30         Dubbningsceremonien för OMGD.
18:10         Ceremonierna avslutas, (gruppfoto tas nere vid Botan).
18:15         Champagne / Grand Vin
18:45         Förflyttning till Orangeriet Botan för Grand Dîner.


Induction Ceremony at Uppsala Castle

The Induction Ceremony is when new members are given their ribbons and others might be promoted. For those members who will be inducted at a Grand Chapitre it is also the very start of their official life in Chaîne. This is something you all will enjoy for a long time to come. Regardless what country or region you go to, at home or world wide, you are always welcome to participate at Chaîne´s various activities as well as meeting new and old friends within this fantastic gastronomic association. Being a member of Chaîne you are always a part of an international fellowship.

NB ! Please note members whom will be inducted in Chaîne and OMGD should be in the Vasasalen at Uppsala Castle at 16:30 hrs.

Program...

16:30         Members to be inducted meet up at Vasasalen in Uppsala Castle.
16:45         Chaîne Induction Ceremony
17:30         OMGD Inductions Ceremony
18:10         End of ceremonies
18:00         Champagne / Grand Vin
18:45        Change of venue by foot to the Grand Dîner in the Orangerie Botanical Gardens

 

bokningsinformation / event & registration information

Evenemang / Event Intronisationsceremoni Induction Ceremony
Dag / Day Lördag 28 augusti Saturday 28th of August
Tid / Time Kl 16:30-18:45 16:30-18:45 hrs
Plats / Venue Vasassalen Uppsala Slott Vasasalen at Uppsala Castle
Klädsel / Dress code Smoking eller mörk kostym, ordensband Black tie or dark suit, ribbons
Pris / Cost 250 kr 25 Euro
Övrigt / Misc. Max 200 deltagare. Max 200 guests.
Mer info / More info


Anmälan görs på sidan "Registrering". To register please go to page "Registrering".
 

vår induction officer
 

Thore Sande i mitten, vid Grand Chapitret i Stockholm 2019, flankerad av hustru Hege Nöstvik (vänster) och Anna Wachtmeister (höger),. Thore Sande i mitten, vid Grand Chapitret i Stockholm 2019, flankerad av hustru Hege Nöstvik (vänster) och Anna Wachtmeister (höger),.

Den person som dubbar nya medlemmar och befordrar andra vid vårt Grand Chapitre är utsedd av vår President och har titeln Induction Officer. Vi har den stora glädjen och nöjet att gästas av Thore Sande från Norge som är utsedd av Åresidenten i Paris att ansvara för ceremonin i Stockholm. Thore Sande är Bailli Délégué i Norge. Han är också medlem i Conseil Magistral,dvs lite som Chaînes riksdag.

Our Induction Officer

Thore Sande
is the Bailli Delegue of the Bailliage of Norway and a member of the Conseil Magistral.
 


Commandeur Silver...

Vi vill här också lite passande påminna om det nya tecken för långt och troget medlemskap som finns sedan i höstas - Commandeur Silver för 10 (tio) års medlemskap. Det innebär att alla medlemmar som varit med minst 10 år erhåller tecknet. Dock görs detta bara i samband med ett kapitel. Och vilket Grand Chapitre kan inte vara mer högtidligt att få sitt tecken än nu i Stockholm i augusti ? Ange "Commandeur" i rullgardinen när ni registrerar er.

    
Grand Dîner i Orangeriet på Botan
 

Vår Grand Dîner avnjuter vi under värdskap av Maître Rôtisseiur Cajsa Johansson, en av Uppsalas absoluta toppkockar. Efter en gruppbild i trappan vid Orangeriets stora entré väntar Champagne från vår egen Echanson Magnus Fritzell. Våra bord står uppdukade i byggnadens stora sal där vi undfägnas en fyrarätters middag med säsongen tema. Allt med god service på hög nivå och med väl matchade viner från stadens lokala vinagenter.

Our Grand Dîner is savoured in the big hall of the Botanical Garden´s Orangerie. The dinenr is hosted by Maître Rôtisseur Cajsa Johansson, one of Uppsala´s top chefs. After our star with Champagne provided by our Echanson Magnus Fritzell we will enoy an excellent dinner themed after the season. The meal of course with top class service as well as well pared wines provied by local wine agents.
 

bokningsinformation / event & registration information

Evenemang / Event Grand Dîner Orangeriet Botan Grand Dîner Botanical Gardens
Dag / Day Lördag 28 augusti Saturday 28th of August
Tid / Time Kl 19:00-24:00 19:00-24:00 hrs
Plats / Venue Orangeriet Uppsala Botaniska Trädgård Orangerie at Uppsala Botanical Garden
Klädsel / Dress code Smoking eller mörk kostym, ordensband Black tie or dark suit, ribbons
Pris / Cost Medlem: 1 900 kr
Gäst: 2 000 kr
Member: 190 Euro
Guest: 200 Euro
Övrigt / Misc. Max 200 deltagare. Max 200 guests.
Mer info / More info


Anmälan görs på sidan "Registrering". To register please go to page "Registrering".